Thursday, October 6, 2011

The Beauty of Islam


* Islam is the ways of life*
"seseorang mukmin akan berpegang erat agamanya bagai menggengam bara api di tengah-tengah masyarakat yang jauh dari agama, kehormatan, nilai-nilai luhur dan cita-cita tinggi"

No comments:

Post a Comment